Frézovanie vozoviek

Frézovanie asfaltových a betónových plôch

Pri oprave diaľnic, ciest a miestnych komunikácii sa v súčasnosti nezaobídeme bez studeného frézovania stmelených vrstiev vozoviek. Cestné frézy sú používané na odstránenie starých alebo poškodených vrstiev vozoviek najmä v prípadoch, kedy je po položení nových vrstiev nutné zachovať pôvodnú niveletu vozovky, alebo keď je potrebné niveletu upraviť. Cestné frézy môžu byť tiež uplatnené pri úprave povrchových vlastností vozoviek na nebezpečných úsekoch, ako je ich zdrsnenie a vyrovnanie priečnych a pozdĺžnych nerovností.

 

 

Stroje spoločnosti FREKOMOS SK, s.r.o.

Cestné frézy s pracovnou šírkou 2000 až 2200 mm

Frézy s označením W2000, W2100 a W200i W220 s pracovným záberom šírky 2000 mm a 2200 mm a hĺbkou frézovania až do 350 mm sú určené pre výmery do 12 000 m2 denne (pri 50 mm hr.). Vhodné sú predovšetkým k frézovaniu diaľnic, ciest, veľkých otvorených plôch alebo k rozfrézovaniu konštrukčných vrstiev vozoviek s ponechaním materiálu na mieste pre následné spracovanie recykláciou za studena. Frézy sú vybavené dvomi senzormi priečneho a pozdĺžneho sklonu, viacbodovou niveláciou pre vyrovnanie nerovností (multiplex) a snímačom vodiaceho lanka. Na želanie zákazníka frézujeme vozovky podľa digitálneho modelu v systému 3D nivelácie.

 

Cestné frézy s pracovnou šírkou 1000 mm

Kompaktné cestné frézy s pásovým dopravníkom, s pracovným záberom šírky 1000 mm a hĺbkou frézovanie až do 330 mm, sú určené pre menšie výmery do 3 000 m2 denne (pri 50 mm hr.). Vhodné sú predovšetkým na frézovanie miestnych komunikácií, križovatiek, menších mostov s obmedzenou zaťažiteľnosťou, rýh inžinierskych sietí, lokálnych porúch vozoviek, napojení jednotlivých vrstiev vozovky, uzavretých hál, areálov firiem a k odstráneniu vodorovného značenia na vozovke.

 

Jemné frézovanie

- - -Jemné frézovanie realizujeme cestnými frézami vybavenými špeciálnymi „jemnými“ frézovacími bubnami. „Jemný“ bubon sa od štandardného bubna cestnej frézy líši väčším počtom frézovacích nožov čím sa dosiahne vysoká hustota drážok na frézovanom povrchu. V našom prípade pri fréze s pracovnou šírkou 2000 mm používame bubon s počtom nožov 300 ks oproti štandardnému bubnu s počtom 150 ks. Rozostup vytvorených drážok je len 8 mm. Pri fréze s pracovnou šírkou 1000 mm používame bubon s počtom nožov až 340 ks oproti štandardnému bubnu s počtom 101 ks. Rozostup vytvorených drážok je len 6 mm. Textúra takto vyfrézovaného povrchu je jemná a nevyžaduje následnú povrchovú úpravu. Jemné frézovanie je vhodné predovšetkým k vyrovnaniu nerovností vozovky (najčastejšie sú to vyjazdené koľaje), k odstráneniu zvetraného povrchu a k príprave povrchov pred ďalšími technológiami ako sú recyklácia za horúca na mieste, mikrokoberec, náter a pod.. Jemné frézovanie je možné použiť aj ku zdrsneniu exponovaných a nebezpečných úsekov pozemných komunikácií a k odstráneniu vodorovného dopravného značenia.