Recyklácia za studena

Recyklácia za studena na mieste

- - -Recyklácia za studena na mieste je nízkoodpadová technológia znižujúca množstvo vstupných surovín pri opravách a rekonštrukciách pozemných komunikácii. Jedná sa o modernú technológiu pre hospodárne spravovanie pozemných komunikácii.

Recyklácia za studena na mieste je založená na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a poškodenie vozovky je v takom rozsahu, že je potrebné rehabilitovať okrem krytu aj podkladné vrstvy. Znakom takého poškodenia je výskyt sieťových trhlín, rozpad vozovky a plošné deformácie, najmä v stopách vozidiel alebo na okraji.

Technológia recyklácie za studena na mieste umožňuje zvýšiť kvalitu podkladnej konštrukčnej vrstvy vozovky v hrúbke 15 – 25 cm pridaním hydraulických a asfaltových spojív, prípadne doplnením prídavného kameniva podľa navrhnutej receptúry.

 

Výhody recyklácie za studena na mieste

 

Používané spojivá

 

Reprofilácia a drvenie vrstiev vozoviek

Reprofiláciou sa upravuje zrnitosť materiálu alebo homogenizuje konštrukčná vrstva vozovky v požadovanej hrúbke s následným prerovnaním a príp. zhutnením. Reprofilácia môže byť zrealizovaná ako konečná úprava, kde takto upravená a zhomogenizovaná vrstva po vyrovnaní a zhutnení môže slúžiť svojmu účelu (napr. nespevnené komunikácie a plochy), alebo sa môže reprofilácia použiť na úpravu zrnitosti, kedy je potrebné rozbiť veľké zrná brániace použitiu zemných a recyklačných fréz resp. vytvoriť chýbajúcu jemnú frakciu a optimalizovať tak krivku zrnitosti pre následné úpravy.

Naša spoločnosť využíva pre technológiu reprofilácie ťahanú frézu FAE MTM 200 osadenú na vysoko výkonnom traktore FENDT. Šírka záberu frézy je 2050 mm, hĺbka spracovania je do 400 mm. Fréza je vybavená dávkovaním vody do priestoru bubna.

Jedná sa o viacúčelové zariadenie umožňujúce nasledovné činnosti:

 

 

Vzhľadom na kompaktné rozmery a dobré manévrovacie schopnosti fréza môže pracovať aj v stiesnených podmienkach, kde je z dôvodu nevyhovujúcim šírkovým parametrom komunikácie obmedzený prístup klasickým samohybným frézam. Jedná sa najmä o miestne komunikácie, lesné cesty a účelové komunikácie v uzatvorených areáloch. Uchytenie na štandardnom traktore umožňuje rýchly presun stroja medzi pracoviskami oproti klasickým samohybným strojom.